Wachttijd

Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus is de praktijk gesloten en vindt contact plaats via bellen, beeldbellen (en e-mail). 
Stuur voor een gratig module 'omgaan met coronastress' een e-mail naar de praktijk.

Wachttijd  voor de Basis GGZ: 8 weken
Wachttijd voor de Gespecialiseerde GGZ: 8 weken
Neem voor meer gerichte informatie over dit onderwerp contact op met de praktijk.

Kosten, tarieven, vergoeding

Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt en u heeft een verwijzing van de huisarts, dan zal de behandeling vergoed worden (vanuit de basisverzekering). Afhankelijk van uw verzekering krijgt u ongeveer 65% (naturapolis) tot 100% (restitutiepolis) vergoed. Kijk dat even goed na in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het Eigen Risico met u. Dit bedraagt in 2020 € 385,- (tenzij u heeft gekozen voor een hoger Eigen Risico).
 
Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. U ontvangt van mij achteraf een factuur die u zelf verrekent met uw verzekeraar. Ik voldoe aan dezelfde kwaliteitseisen als praktijken die wel contracten met verzekeraars hebben afgesloten: dat is geen verschil.
Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog.
Het voordeel van contract-vrij werken is dat de facturering via de cliënt verloopt zodat u niet alleen de controle behoudt over privacygevoelige informatie maar ook over datgene wat in rekening wordt gebracht. Daarbij raakt de cliënt ook meer verbonden bij de behandeling. Het nadeel is dat de cliënt met een naturapolis(!) een deel van de behandeling zelf moet betalen.

In de verzekerde GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar:
- één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie (DBC) in de Gespecialiseerde GGZ,
- één bedrag per 'productgroep' in de Basis GGZ (deze tarieven staan hieronder).
Deze bedragen worden achteraf gefactureerd. De tijd wordt geregistreerd in uw elektronisch dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en e-mailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Voor tarieven zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit .

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose.

U kunt ook besluiten om de gesprekken niet te declareren en deze geheel zelf te betalen. Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt of u zelf wenst te betalen, reken ik een tarief van € 95 per consult van 45 minuten (inclusief 15 minuten indirecte tijd).

Tarieven Basis GGZ 2020

Prestatie Kort (+/- 3 tot 5 sessies) €503,47
Prestatie Middel (+/- 5 tot 8 sessies) €853,38
Prestatie Intensief (+/- 8 tot 12 sessies) €1.383,65
Prestatie Chronisch (max. 12 sessies) €1.330,98

 

De prestatie wordt na de intake ingedeeld (op basis van de zorgzwaarte). 

Bij afsluiten na alleen een intake heet dit een 'onvolledig behandeltraject' en wordt €219,78 in rekening gebracht (inclusief alle indirecte tijd).


Afzeggen van afspraken

Mocht u verhinderd zijn dan dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak door te geven. Tot 24 uur van te voren kunt u de afspraak kosteloos via telefoon of e-mail afzeggen.

Bij niet tijdig afmelden wordt de sessie wel gedeeltelijk in rekening gebracht (€ 50,00), ook in geval van overmacht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Basis GGZ

Deze kortdurende psychologische hulp is geschikt als je nog niet zo lang (< 3 maanden) met een probleem of vraag zit, op het gebied van stemming, angst, relatie, werk, of kwaliteit van leven en hiervoor nog niet eerder hulp hebt gehad.
In 5 tot maximaal 12 gesprekken zoeken we naar een passende manier van oplossen van of omgaan met het probleem. 


Gespecialiseerde GGZ

Psychotherapie is geschikt voor problemen die wat dieper zitten dan ‘aan de oppervlakte’. Je kunt denken aan problemen die al langere tijd bestaan, telkens weer terugkeren en het dagelijks leven langere tijd verstoren (zoals angsten, stress  of trauma gerelateerde problemen, stemmingsstoornissen), of problemen die verankerd zitten in karakter of persoonlijkheid.