Privacy

Psychotherapeuten en Gz-psychologen hebben een geheimhoudingsplicht en mogen niet zonder toestemming informatie van cliënten aan derden geven.
Het uitgebreide privacyreglement van de praktijk is op te vragen bij de praktijk en in te zien via deze link
 
Zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz hebben de verplichting diagnose-informatie door te geven aan de zorgverzekeraars en (geanonimiseerd) aan de overheid. Deze verplichting vervalt wanneer een cliënt aangeeft dat zijn of haar diagnose-informatie niet verstrekt mag worden.

De cliënt en de zorgaanbieder moeten hiervoor een privacyverklaring van de NZA ondertekenen en een kopie daarvan opsturen naar de zorgverzekeraar van de cliënt.